Promise

Welkom op de website van de Stichting Promise

In Nederland zijn vele mensen die graag willen helpen om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen. Een van die initiatieven is de Stichting Promise.

Ludo, Toos, fr. John en Ivonne

Enkele actieve vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in voor het bevorderen van studiemogelijkheden voor kinderen op de Filippijnen en in Indonesië.

Hoe Promise ontstond
De stichting Promise werd in 2005 opgericht in nagedachtenis van Jos Segers en om de steun voort te zetten die hij gedurende zijn hele leven gaf aan mensen, vooral kinderen, in verschillende Derde Wereldlanden. Hij heeft heel veel jaren op verschillende manieren (jonge) mensen in Derde Wereldlanden gesteund. Sommigen van hen waren Fosterparents-kinderen, anderen steunde hij op eigen initiatief.

In 2004 overleed Jos Segers zeer plotseling. Hij ondersteunde destijds de familie Yadno in de Filippijnen al meer dan 20 jaar. Van deze familie in het noorden van de Filippijnen, in de stad Baguio, heeft Jos een aantal dochters geholpen met het betalen van hun schoolgeld, maar ook de rest van de familie werd niet vergeten. Jos hielp de familie met het bouwen van een huis. En na de zoveelste catastrofe die de Filippijnen trof werd de familie er telkens weer bovenop geholpen.

inspirator stichting Promise

Bij het plotselinge overlijden bleek dat Jos niets had kunnen regelen voor zijn families in het buitenland, waarmee hij altijd zeer begaan was. Zijn vriendin, Toos, besloot de familie Yadno te blijven helpen. Op de eerste plaats om Mayfour haar studie te laten afronden en om mama Yadno te blijven helpen bij de opvoeding van al haar kleinkinderen.

Om deze reden heeft Toos in 2005 de stichting Promise opgericht.

Inmiddels is de hele familie Yadno welbekend bij familie en vrienden van Jos en Toos hier in Nederland. Omdat er velen zijn die Toos willen helpen de taak die ze op zich heeft genomen uit te voeren, nl. de familie Yadno te helpen, werd in 2006 de eerste nieuwsbrief en een website gemaakt.

In 2016 werd het werkgebied van Promise uitgebreid met een project in Indonesië.
Stichting Promise leerde in 2012 een Indonesische priester kennen die lid is van de congregaties van de Paters van Steyl.
Zijn denkbeelden en zijn hulp aan mensen die dat nodig hebben past heel goed bij de doelstelling van Promise. Het bestuur besloot om het werkgebied van de stichting uit te breiden met Indonesië.

We hopen dat u hier een beeld krijgt van de Stichting Promise. En misschien, als u een klein bedrag kunt missen, kunt ook u ons helpen.

 

we laten jongeren in de Filippijnen en Indonesië naar school gaan.