Bestuur

Alle bestuursleden doen hun werk belangeloos en worden niet vergoed voor werkzaamheden.

Toos in ’t Zandt – Lenssen (voorzitter – Lottum)
Ivonne van de Kar (Den Bosch)
Ludo in ’t Zandt (penningmeester – Lottum)
Truus Driessen (Tegelen)

Toos

Ludo

Ivonne

Truus

Contact met Stichting Promise

Mgr. Schravenlaan 13b
5973 NH Lottum
tooszandt at ziggo.nl
Telefoon: 06-57426228

Bank: NL83 RABO 010.92.17.942

RSIN/Fiscaalnr: 8168.40.751

KvK nummer: H120588160

we laten jongeren in de Filippijnen en Indonesië naar school gaan.